Berritzeko proiektua 3 BERRIZ 2007

Berrizen etxebizitza bat berritzeko proiektua, Inforlurreko Arkitektura Departamentuarena

Galería