GIS MODULUAK

Beste modulu batzuk INFORPRO

Telekudeaketa-modulua INFORPRO

Plangintza-modulua INFORPRO

Sareen modulua INFORPRO

Oinarrizko modulua INFORGIS

Profilen modulua INFORPRO

Lorezaintza-modulua INFORPRO

Oroitidazkiak kudeatzeko modulua INFORPRO

Bideen inbentarioa egiteko modulua INFORPRO

Eraikuntza-modulua INFORPRO

Mugaketa-modulua INFORPRO

Oinarrizko modulua INFORPRO