Urkiola Landa Garapenerako lursailen katalogoa

Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen eskaeraz, bere eskumeneko lurraldea aztertzen duen lursailen katalogoa egin dugu Inforlur enpresan.
Katalogo honetan lursailen ezaugarri desberdinak bildu ditugu GIS batean, nekazaritza edo/eta abeltzaintza erabilerarako egokienak izan daitezkeenak identifikatu eta udalekin hirigintzari buruzko beharrezko negoziaketak egiterakoan argi izateko.
Nekazal ustiaketarako interesgarriak diren datuekin, Urkiola Landa Garapenarentzat egokitutako Informazio Sistema Geografiko honetan nahi diren kontsultak eta azterketak ere egin daitezke.
https://www.landagarapenakatalogoa.eus/

Utzi erantzuna